Bánh Kem Hạt Phỉ-image-0
Bánh Kem Hạt Phỉ-image-1
Bánh Kem Hạt Phỉ-image-2

Bakes Saigon

Bánh Kem Hạt Phỉ

$36.09FREE shipping

Kem bavaroise hạt phỉ, bánh, bánh sô-cô-la, praliné hạt phỉ, sốt caramel chảy.

🥜 Có chứa Gluten, sữa, trứng, gelatin, hạt ( hạt phỉ )
📏 18cm