Thiệp "Cảm ơn mẹ, vì tất cả"-image-0
Thiệp "Cảm ơn mẹ, vì tất cả"-image-1

D'art Chocolate

Thiệp "Cảm ơn mẹ, vì tất cả"

Hobbies & Creative Arts

$10.68FREE shipping

Thiệp mặt trước với thông điệp "Cảm ơn mẹ, vì tất cả"
Mặt sau là dòng kẻ để viết những lời yêu thương.

Thiệp có kích thước: 15x10cm. In bằng giấy mỹ thuật cứng cáp.