Rượu Vang Đỏ Chile Leonora 750ml-image-0
Rượu Vang Đỏ Chile Leonora 750ml-image-1
Rượu Vang Đỏ Chile Leonora 750ml-image-2

Vitamin House

Rượu Vang Đỏ Chile Leonora 750ml

Beverages

$15.93FREE shipping

Giống nho: Cabernet Sauvignon

Xuất xứ: Chi lê

Vùng: Central Valley

Nhà sản xuất: Antawara Spa

Nồng độ cồn: 13,5%

Niên vụ nho: 2022

Loại rượu: Vang đỏ

Thể tích: 750 ml

Cấp độ: Entry level